Hommes

Mùa hè Los Angeles được khắc họa sống động qua BST Brook Brothers Xuân Hè 2023

Nguồn cảm hứng sáng tạo của Michael Bastian – Giám đốc sáng tạo Brooks Brothers dành cho BST Xuân Hè mang tinh thần của Los Angeles vào đầu những năm 80 đã gieo mầm cho buổi chụp hình chiến dịch, đặt sự lạc quan tươi sáng, thoáng đãng của California làm nền cho BST.

sunglasses person adult male man shorts jeans smile fun party

Recommended posts for you