Hommes

NTK Eugenio Canali rời bỏ chúng ta ở tuổi 91

Chủ tịch danh dự của nhãn hiệu quần áo nam Canali thành lập năm 1934 đã qua đời ở tuổi 91.

person senior citizen face photography portrait adult male man smile suit

Recommended posts for you