Hommes

Rick Owens Menswear SS25: Đoàn binh trắng diễu hành giữa đại lộ "Hollywood"

Với tên gọi "Hollywood", sàn diễn của Rick Owens SS25 dành cho nam như một sự tôn vinh dành cho tất cả những "kẻ lập dị và dị biệt" trên đại lộ Los Angeles - nơi Rick Owens tìm thấy chính mình.

Recommended posts for you