Hommes

Thơ mộng như Dior Hommes trong chiến dịch Xuân Hè 2023

Từ Normandy đến những cánh đồng hoa ở Sussex, Dior du hành ngược thời gian để tôn vinh tình yêu thiên nhiên của Monsieur Dior trong chiến dịch mới dành cho nam giới. 

grass groupshot person people coat shorts photography man adult male

Recommended posts for you