Hommes

Vua Charles III phá vỡ truyền thống hoàng gia cùng thời trang đăng quang bền vững

Tại Tu viện Westminster, buổi lễ đăng quang của Vua Charles III đã diễn ra vô cùng tráng lệ, trong đó trang phục của quốc vương mới vốn quan tâm đến vấn đề bền vững đã tạo nên một khoảnh khắc biểu tượng. 

adult female person woman

Recommended posts for you