L'O Love

Ava Triomphe, mẫu túi mới của Celine dành cho các tín đồ "quiet luxury"

Được giới thiệu trong bộ sưu tập thu đông năm 2023, chiếc túi Celine Ava Triomphe mới nổi bật như một món đồ thiết yếu mới cho mùa tựu trường.

clothing vest pants accessories handbag female girl person teen jeans
Suzanne Lindon đeo túi Ava Triomphe của Celine. Ảnh: Heidi Slimane

Recommended posts for you