L'O Love

Câu chuyện vượt thời gian của món phụ kiện ít ai để ý - Thắt lưng

Mang tính chức năng hơn là hình thức, mấy ai biết thắt lưng là phụ kiện thiết yếu để khẳng định phong cách.

Recommended posts for you