L'O Love

Chiến lược CHANEL: Chi $8250 cho CHANEL Small Classic Flap hay $8.000 cho HERMÈS Kelly?

Rất khó để mua túi xách CHANEL, đặc biệt tại châu Á? Điều này dường như không còn là tin đồn nữa. Chính sách “Mỗi người một chiếc túi CHANEL” đã trở nên không còn gì bí mật khi báo chí Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt mô tả trong các phóng sự tiêu dùng xa xỉ dài kì. Dù đại diện CHANEL tuyên bố không hề tồn tại chính sách này trong nhà mốt Pháp.

handbag accessories bag accessory person human purse

Recommended posts for you