L'O Love

"Hãy mua chiếc túi mình thích, không phải mua để bán lại với giá cao hơn"

Trên các diễn đàn về túi xách, khi được hỏi nên mua chiếc túi nào, tôi thường hay nhận được lời khuyên: Chiếc túi này có giá bán lại cao hơn, mua nó đi. Nhưng thực lòng, tôi không thích chiếc túi đó cho lắm. Vậy tôi phải làm sao?

handbag purse bag accessories person woman adult female ring mobile phone

Recommended posts for you