L'O Love

Hiện tượng túi Telfar: Giờ đây thương hiệu cho phép khách hàng chọn giá túi

Chương trình bảo mật, đơn đặt hàng trước, mức giá tùy theo yêu cầu... còn những điều gì đằng sau sự thành công của "hiện tượng Telfar" với chiến lược chống xa xỉ mới nhất?

body part face head neck person adult female woman clothing hat

Recommended posts for you