L'O Love

Jackie 1961 ra mắt chiến dịch mới với sự tham gia của Dakota Johnson

Mới đây, Dakota Johnson đã xuất hiện với vai trò chủ đạo trong những thước phim và hình ảnh mới tái hiện nguồn gốc của câu chuyện về chiếc túi Jackie 1961 trứ danh. 

handbag face head person dress woman adult female purse formal wear

Recommended posts for you