L'O Love

Jackie 1961: Từ "đồng phục" của Jackie Kennery đến huyền thoại truyền đời của Gucci

Từ đâu, chiếc túi yêu thích của Jackie Kennedy đã trở thành một trong những món phụ kiện chủ lực nhất của thế giới thời trang?

purse handbag bag accessories

Recommended posts for you