L'O Love

Jennie là gương mặt đại diện mới của CHANEL 22 Bag

Nhà mốt Pháp tiếp tục tìm đến một mảnh BLACKPINK là Jennie để thể hiện vẻ hiện đại đầy năng lượng  mẫu túi CHANEL 22.

long sleeve path walkway bag handbag flagstone purse dress person blouse

Recommended posts for you