L'O Love

Kinh điển và sáng tạo như Gucci Bamboo 1947

Gucci đang định nghĩa lại kho lưu trữ với màu sắc rực rỡ và chức năng mới để tạo nên chiếc túi tre biểu tượng trong phong cách đương đại.

accessories accessory handbag bag purse

Recommended posts for you