L'O Love

Kỷ nguyên mua túi Hermès thôi không chờ đợi?

Việc phải có mặt trong một danh sách dài, mới sở hữu được một chiếc túi Hermès Birkin hay Kelly có thể sẽ không còn nữa, khi hãng mở thêm 03 nhà máy sản xuất nữa tại Pháp. 

bag briefcase clothing apparel

Recommended posts for you