L'O Love

L'O Love: Túi DiorCamp vừa cập bến với phiên bản Fluffy Macrocannage!

Được tái tạo với phom dáng phồng hơn, khai thác triệt để  hiệu ứng chần bông Macrocannage của Dior, túi DiorCamp được dự đoán sẽ là "IT bag" mới của mùa. 

engine machine motor

Recommended posts for you