L'O Love

Lady Dior Celebration - Nơi di sản nghệ thuật gặp gỡ tôn vinh túi Lady Dior huyền thoại

Sự kiện triển lãm Lady Dior Celebration là cột mốc quan trọng phản ánh mối quan hệ vững chắc giữa Dior và Hàn Quốc, làm nổi bật lịch sử độc đáo và tay nghề điêu luyện của những nghệ nhân cùng chiếc túi Lady Dior huyền thoại. 

Recommended posts for you