L'O Love

My First Bag: Chi Lemon và câu chuyện về những chiếc túi đầu tiên

Túi xách và phụ nữ. Hai cụm từ có vẻ như sinh ra đã dành cho nhau. Mặc dù không thực sự hoàn hảo, nhưng hiếm khi có người phụ nữ nào lại không thể kể về chiếc túi xách đầu tiên của mình.

coat jacket hat cap photography portrait head face person accessories

Tags

Recommended posts for you