L'O Love

Nhân vật chính của chiến dịch Lady Dior năm nay là Tân Đại sứ thương hiệu - Ca sĩ Rosalía

Ca sĩ của "Bizcocito" và "Despechà" là gương mặt mới trong chiến dịch năm 2024 của túi Lady Dior, do Collier Schorr thực hiện.

bestof topix new york adult female person woman fashion male man necklace formal wear high heel

Recommended posts for you