L'O Love

“Non-shoe” - Mang giày nhưng cũng không-mang-giày

Hay dễ hiểu hơn chính là những hình thù mô phỏng bàn chân người được áp dụng lên giày dép hoặc phom dáng ôm sát, mỏng nhẹ như lớp da thứ 2.

clothing car transportation vehicle evening dress gown robe fashion person road

Tags

Recommended posts for you