L'O Love

Chiếc túi Bulgari Roma, trong tay Công chúa Hy Lạp Olympia

Có thể nói Công chúa Maria-Olympia của Hy Lạp đã trở thành đại sứ mới của Bulgari, và thương hiệu kỷ niệm tin vui này bằng chiến dịch quảng bá chiếc túi Roma - sản phẩm mới nhất của hãng.

accessories bag handbag purse jewelry necklace

Recommended posts for you