L'O Love

Rocking Horse - Biểu tượng mới tôn vinh tinh thần hiệp sĩ của Burberry

Phản ánh mối quan hệ lâu đời của Burberry với thế giới trên lưng ngựa, chiếc túi Rocking Horse xuất hiện trong chiến dịch mới đầy sống động bên cạnh các đại sứ của thương hiệu.

Recommended posts for you