L'O Love

Siêu mẫu Cindy Crawford là Gương mặt đại diện cho Chiến dịch Di sản của MCM

Lấy cảm hứng từ chiến dịch năm 1996 mà siêu mẫu tham gia cùng thương hiệu cao cấp của Đức, chiến dịch mới dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Fabien Baron của Baron & Baron sẽ bày tỏ lòng tôn kính theo cách hiện đại và độc đáo cùng với Crawford. 

accessories bag handbag adult female person woman purse sitting

Recommended posts for you