L'O Love

TUMI ra mắt chiến dịch "Unpack Tomorrow" và giới thiệu các thành viên của "TUMI Crew"

Trong bộ sưu tập SS23 và chiếc dịch Unpack Tomorrow, TUMI sẽ ra mắt nhiều sản phẩm phong cách mang tính biểu tượng mới. Với mỗi BST sẽ được giới thiệu bởi một trong những ngôi sao thể thao và giải trí toàn cầu nổi bật trong những lĩnh vực khác nhau. 

accessories bag handbag coat adult female person woman purse jacket

Recommended posts for you