L'O Love

Pieces that Pop: Những món phụ kiện nổi bật nhất hè này!

Lấy cảm hứng từ hình ảnh của Andy Warhol, bộ ảnh phụ kiện trên ấn phẩm L'OFFICIEL tháng 5 chính là câu chuyện về các xu hướng rực rỡ cho mùa Xuân Hè 2022.

Recommended posts for you