L'OFFICIEL Vietnam

Đi tìm từ khoá cho cuộc thi L’OFFICIEL Face Art, lần đầu tiên trên nền tảng TikTok

[Ô by L’OFFICIEL Vietnam] trở lại với phiên bản thứ 2 - Ôriental Beauty: Đánh thức Vẻ đẹp Phương Đông. Nằm trong khuôn khổ của triển lãm, cuộc thi L’OFFICIEL face art hướng tới người trẻ đam mê làm đẹp, thời trang, và nghệ thuật.

skin person human face

Recommended posts for you