L'OFFICIEL Vietnam

L'OFFICIEL CINEMATIC 2022: FROM FRAMES TO FAME: Đêm tiệc cho điện ảnh, do điện ảnh

Vào ngày 27/12 tại khách sạn Renaissance, Sài Gòn, đêm tiệc FROM FRAMES TO FAME do L'OFFICIEL Vietnam tổ chức sẽ chính thức diễn ra, đưa toàn bộ khách mời bước về thời kỳ vàng son của điện ảnh một thời.

lighting advertisement poster

Tags

Recommended posts for you