L'OFFICIEL Vietnam

WOMEN OF OUR TIME 2023: Chúng ta không nói về phụ nữ như những người phụ nữ

Mà sẽ nói về họ như những cá thể độc nhất, không bị giới hạn trong những khuôn khổ nào. 19 gương mặt trong 5 hạng mục cũng chính là 19 thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đến độc giả theo concept mới mẻ "Emitting the Brilliance" của chiến dịch Women of Our Time trong lần trở lại này. 

Recommended posts for you