L'OFFICIEL Vietnam

WOMEN OF OUR TIME 2023: Tôn vinh 19 người phụ nữ trong thời đại chúng ta

Đêm tiệc WOMEN OF OUR TIME 2023 đã diễn ra thành công vào chiều ngày 18/4/2023 vừa qua. Đây cũng là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu hành trình tiếp nối của dự án tôn vinh những phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của L'OFFICIEL Vietnam.

architecture fountain water building grass office building flag campus parliament lawn

Recommended posts for you