L'OFFICIEL Vietnam

WOMEN OF OUR TIME 2023: Lộ diện 19 người phụ nữ của năm

Chúng tôi tin rằng sức mạnh bên trong mỗi người phụ nữ đều là nguồn cảm hứng, vậy nên không chỉ những người phụ nữ trong danh sách này, mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một kiệt tác với khả năng vô tận, có thể tạo ra vô số giá trị tích cực cho xã hội.

Recommended posts for you