L'OFFICIEL Vietnam

#WOOT24: Chào mừng đến thời đại của những "Dragon Ladies"

Tiếp tục truyền cảm hứng cho phụ nữ tự tin trên con đường tìm kiếm “vẻ đẹp” và đích đến cho bản thân, L’OFFICIEL Vietnam sẽ cùng những người phụ nữ viết lại định nghĩa của “Dragon Ladies", rằng một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập vẫn có thể hiện diện dưới dáng hình tinh tế, linh hoạt, và đầy nữ tính.

book publication adult male man person

Recommended posts for you