Local

Điểm lại 10 show diễn thời trang ấn tượng nhất năm 2020

Năm 2020 mang lại hàng loạt xáo trộn cho làng thời trang thế giới. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc hủy bỏ hoặc dời các tuần lễ thời trang lớn. Đây là một quyết định gây khó khăn cho một vài thương hiệu, nhưng lại là một nhân tố thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo cho nhiều thương hiệu khác.
clothing apparel suit overcoat coat person shoe footwear female man

Tags

Recommended posts for you