Local

L'O Tết: Á Hậu Mai Ngô - “Tôi đa năng chứ không toàn năng”

Lịch trình bận rộn trong những ngày cuối năm là thế, Mai Ngô vẫn dành ra quỹ thời gian để chia sẻ cùng L'OFFICIEL Vietnam về những thành tựu, câu chuyện làm nghề, lẫn những định hướng sắp tới nhân dịp năm mới. 

dress adult female person woman formal wear evening dress dancing ring gown

Related Articles

Recommended posts for you