Local

Giám đốc sáng tạo Alex Fox - "Sáng tạo giống như một cơn mưa rào...

... bạn không biết nó xuất hiện lúc nào, nhưng bạn phải luôn sẵn sàng để đón lấy chúng." Đó là một trong những điều mà Alex Fox, Giám đốc Sáng tạo của L'OFFICIEL Vietnam chia sẻ trong cuộc trò chuyện tiếp theo của 8PM The Talk Series do L'OFFICIEL Vietnam x Wink Hotels thực hiện.
person human sleeve clothing apparel restaurant

Tags

Recommended posts for you