Local

Châu Bùi đạt tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới tại Fashion Week Thu/Đông 2023

Niềm tự hào của thời trang Việt, Fashionista Châu Bùi vừa lập thêm thành tích đáng nể trong sự nghiệp, củng cố vị thế tên tuổi trong lĩnh vực thời trang ở phạm vi toàn cầu, với thành tích mang lại 1,8 triệu USD giá trị truyền thông tại Fashion Week Thu - Đông 2023. 

clothing costume person adult female woman bag handbag baseball cap hat

Recommended posts for you