Local

Debut thương hiệu mới, Ddix Saigon x BST Date Me! của Hoàng Phạm có gì?

Vừa qua, thương hiệu mới Ddix Saigon đã chính thức ra mắt với màn trình diễn tại XYZ Cafe & Artspace cùng 25 người mẫu sải bước trình diễn 25 looks từ BST đầu tiên của Ddix Saigon: DATE ME!

dress evening dress formal wear person woman adult female fashion urban face

Recommended posts for you