Local

Tiếng Việt qua góc nhìn của thời trang đường phố

Thời trang gắn liền với văn hoá, cảm xúc; đôi khi lí trí hơn khi đến từ kinh tế, chính trị, những vấn đề nổi cộm đáng quan tâm; hay có lúc chỉ đơn giản là ngôn từ.

t-shirt baseball cap cap hat adult male man person sweater sweatshirt

Recommended posts for you