Local

FACE Fashion Design Academy: Không gian học tập và sáng tạo thời trang của thế hệ Gen Z

Thành lập từ năm 2011, tiền thân là một không gian sáng tạo cho sinh viên thời trang học hỏi thêm những kiến thức và kỹ năng mới, sau 12 năm hoạt động, giờ đây FACE - The Fashion Design Academy tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực giáo dục thiết kế thời trang, với sự trở lại của các khóa học Master Class. 

adult female person woman glasses necklace wristwatch tie student people

Tags

Recommended posts for you