Local

Fellini Rose: “Ở NYFW, tôi đã hiểu người mẫu trả (nhiều) tiền để được diễn là thế nào”

Hẳn bạn đã từng nghe tới việc người mẫu được trả cát xê nghìn đô cho một show diễn, nhưng bạn đã bao giờ nghe tới khái niệm người mẫu “pay to walk” (trả tiền để được diễn) chưa? Nhưng đó là những gì diễn ra ở New York, nơi những người mẫu tự do tìm kiếm cơ hội trình diễn phải tự mình bỏ tiền cho mọi thứ mà không thu về lại được đồng vốn nào.

finger hand person adult female woman urban ring face baby
Photo: Michaels Sawyer (@sawyermichaels)/ Makeup: Kathy Chflores (@kathy_chflores)/ Hair: Mel Sosnoski (@partyhairbymel/ Key MAU: Juan Alberto (@jalberto.glammeup)/ Key Hairstylist: Karla Hirkaler (@karlahirkaler)

Recommended posts for you