Local

L'O Tết: Hiếu Cao - Artclass và tham vọng xúc tiến phát triển thị trường thời trang Việt

Một trong 3 co-founder của Artclass, Hiếu Cao, đã đối thoại cùng L'OFFICIEL Vietnam nhân dịp đầu năm mới để chia sẻ về câu chuyện kinh doanh và góc nhìn thực tiễn trong việc vận hành một agency phục vụ cho khách hàng kinh doanh thời trang nội địa.

coat jacket person photography portrait shirt adult male man long sleeve

Related Articles

Recommended posts for you