Local

Khai mạc triển lãm quốc tế vải cao cấp TexFuture Xuân Hè 2023

Texfuture Việt Nam Xuân Hè 2023 được đánh dấu là sự kiện triển lãm đầu tiên của năm 2023 trong bối cảnh toàn ngành dệt may đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid19, hướng đến mục tiêu phát triển ngành Dệt may gắn với Kinh tế tuần hoàn – Kinh tế xanh và Chuyển đổi số.

clothing long sleeve sleeve blouse fashion person adult female woman dress

Recommended posts for you