Local

L'Wardrobe Series (Kỳ 1): Dada Levine - Nghìn câu chuyện lụa là gấm vóc

Có thể so sánh tủ đồ của Dada gọn gàng như mái tóc lúc mới ngủ dậy. Mọi thứ vẫn yên vị nơi chúng thuộc về, nhưng cần nhiều nỗ lực chải chuốt để trông sao cho lịch sự.

hood clothing smile head face person people vegetation scarf tree

Recommended posts for you