Local

L'Wardrobe Series (Kỳ 2): Bobby Cao - Một năm thay đổi một lần

Căn nhà của Bobby Cao không khác gì một tủ quần áo khổng lồ. Bước qua cửa chính, bạn đến với bậc cầu thang thứ nhất và hai đôi giày lười. Bậc thứ hai, ba đôi cao gót kitten heels. Bậc thứ ba, năm đôi boots cao cổ đính tua rua làm bằng da lộn.

Recommended posts for you