Local

Làm điều gì đó đi: Mai "Zero Waste", Tiệm con công "Zero Waste"

Ai ở Hà Nội, ai yêu chăn con công, hẳn đều nhớ đến “Tiệm con công”, một cửa hiệu quần áo nhỏ, nơi những trang phục bình dị, nơi người khách đến và đi nhẹ nhàng nhưng sẽ nhớ hoài về một cửa hàng đẹp, áo quần chỉn chu, sắc màu và câu chuyện sau lớp vải níu chân người mê thời trang
clothing apparel collage advertisement poster

Tags

Recommended posts for you