Local

Lời xin lỗi của Biti’s Hunter về sản phẩm Biti's Bloomin' Central

Trước động thái và những cơn dư chấn của cả cộng đồng làm thời trang và sáng tạo, lẫn những khách hàng, Biti’s đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và đưa ra những biện pháp sửa sai thích đáng, đẩy lùi khủng hoảng.
clothing apparel shoe footwear sneaker

Tags

Recommended posts for you