Local

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam ra mắt thương hiệu Áo vú Pinkmate kỷ niệm 10 năm thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam ra mắt thương hiệu Áo vú “Pinkmate” nhằm tài trợ cho việc phân phát áo ngực miễn phí cho những người bị ung thư vú có thu nhập thấp.

pants jeans adult female person woman necklace shorts glasses bra

Recommended posts for you