Local

Người mẫu Việt mang vẻ đẹp “lạ” của nền thời trang, họ là ai?

Song hành cùng sự phát triển của nền thời trang thế giới, những năm gần đây, nền thời trang Việt Nam cũng dần chuyển đổi, không ít những chuẩn mực đã bị phá vỡ theo chiều hướng tích cực hơn, nhất là trong chuẩn mực của “vẻ đẹp”.

dancing person adult male man female woman clothing dress face

Recommended posts for you