Local

Daisy Nguyễn Bảo và con đường đưa Wephobia vượt qua đại dịch

Thuộc thế hệ đầu của phong trào "người Việt làm đồ Việt", Daisy Nguyễn Bảo cùng với một người bạn đã khai sinh ra một trong những local brand đình đám mang tên Wephobia. Sự ra đời của Wephobia giúp một bộ phận giới trẻ tự tin phá bỏ định kiến về trang phục nữ giới, dám thể hiện sự độc lập và mạnh mẽ của bản thân.
person human sleeve clothing apparel female finger face

Tags

Recommended posts for you