Local

NTK Cường Đàm và RENDEZVOUS: “Tôi nợ mọi người một thứ tốt hơn”

Cuộc trò chuyện với NTK Cường Đàm hậu show diễn RENDEZVOUS diễn ra theo cách thức rất khác với những gì thường thấy. Không có những lời chúc tụng sáo rỗng hay háo hức gượng gạo, chúng tôi ngồi và thẳng thắn nói với nhau về những gì đã qua.

dancing person adult female woman clothing dress glove glasses fashion

Recommended posts for you