Local

L'O Tết: NTK Quí Trần, QEM và ý niệm gắn kết cảm xúc với người trẻ yêu thời trang Việt

L'OFFICIEL Vietnam đối thoại để hiểu thêm hơn về hành trình phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, những thách thức, lẫn hy vọng của NTK trẻ Quí Trần cho thương hiệu QEM.

face head person photography portrait black hair hair

Related Articles

Recommended posts for you